Szolgáltatásaim

 • Bármilyen dokumentumon, íráshordozón (levél, végrendelet, szerződésfajták, egyéb magán- és közokiratok...stb.) szereplő vitatott grafikai anyag vizsgálata, adott személy azonosítása, vagy kizárása a rendelkezésemre bocsátott kérdéses- és minta kézírás, aláírás alapján.

 • Egyéni szaktanácsadás ügyfelek, magánszemélyek részére a hozott vizsgálati anyag vonatkozásában, előzetes személyes konzultáció, az ügy várható eredményes folytatása esetén szemléltető dokumentáció, vagy igazságügyi írásszakértő vélemény készítése igénytől függően.

  Sürgős esetben soron kívül, akár néhány napon belül is elkészítem a szakvélményt.

 • Az előzetes konzultáció díja, a vizsgálandó anyag mennyiségétől függően:
  5.000-10.000 Ft.

  Szakértői vélemény készítésekor a szakértői munkadíj és költségjegyzékben a többször módosított 3/1986. IM r. (II. 21.) megjelölt díjtételeit alkalmazom:
  - egyszerű vizsgálat: 1.600 Ft/db
  - grafikai műszeres vizsgálat: 2.000 Ft/db
  - munkaóra: 4000 Ft/óra
  - illetve kamarai költségátalány: 1.000 Ft

  Jelmondatom:
  "A hozott és bemutatott grafikai anyaggal kapcsolatban mindenki elmondhatja a történetét, de számomra a végső szót úgyis a vizsgált írásproduktum fogja kimondani."